نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۱۰۹

 • پودر خوراکی اینوفولیک INOFOLIC لو لی فارما 30 عددی
  حراج!

  %5

  پودر خوراکی اینوفولیک INOFOLIC لو لی فارما 30 عددی ۲۴۹,۸۰۰ تومان %۴.۵
  ۴۵,۷۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساشه لیپوزومال فروسیس Liposomal Ferosis ویوا تیون 15 عددی
  حراج!

  %12

  ساشه لیپوزومال فروسیس Liposomal Ferosis ویوا تیون 15 عددی ۷۶,۷۰۰ تومان %۱۱.۸
  ۱۱,۵۷۲ تومان بروزرسانی :

  4.5

  از 1 رای

 • سوسپانسیون لیپیفر Lipiferr کیمیا کالای رازی 120ml
  حراج!

  %17

  سوسپانسیون لیپیفر Lipiferr کیمیا کالای رازی 120ml ۷۹,۰۰۰ تومان %۱۶.۸
  ۱۸,۶۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 1 رای

 • شربت آهن Iron Syrup سندروس 200ml
  حراج!

  %4

  شربت آهن Iron Syrup سندروس 200ml ۴۴,۲۰۰ تومان %۳.۹
  ۱۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت آهن آیروتاو Irotav گویا فارمد آریا 200ml
  حراج!

  %11

  شربت آهن آیروتاو Irotav گویا فارمد آریا 200ml ۵۱,۰۰۰ تومان %۱۱.۵
  ۲,۰۱۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت فربولین FERBOLIN شهردارو 60ml
  حراج!

  %10

  شربت فربولین FERBOLIN شهردارو 60ml ۱۳,۷۰۰ تومان %۱۰.۵
  ۷,۶۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت فروایفکت پلاس Ferroeffect plus تریتا داروی آرتا 120ml
  حراج!

  %12

  شربت فروایفکت پلاس Ferroeffect plus تریتا داروی آرتا 120ml ۶۸,۰۰۰ تومان %۱۲.۱
  ۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  شربت فروگلوبین Feroglobin B12 ویتابیوتیکس 200ml
  حراج!

  %41

  شربت فروگلوبین Feroglobin B12 ویتابیوتیکس 200ml ۴۴,۰۰۰ تومان %۴۰.۵
  ۱۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.7

  از 15 رای

 • قرص آمی فر-اس Amifer-S امی ویتال 100 عددی
  حراج!

  %22

  قرص آمی فر-اس Amifer-S امی ویتال 100 عددی ۱۲,۷۰۰ تومان %۲۲.۱
  ۴,۷۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص آهن بیس گلیسینات + ویتامین ث Iron Bisglycinate رزاویت 30 عددی
  حراج!

  %15

  قرص آهن بیس گلیسینات + ویتامین ث Iron Bisglycinate رزاویت 30 عددی ۵۶,۰۰۰ تومان %۱۴.۵
  -۲۶,۰۶۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص آیرون پلاس +IRON ساپلکس 60 عددی
  حراج!

  %17

  قرص آیرون پلاس +IRON ساپلکس 60 عددی ۵۵,۰۰۰ تومان %۱۶.۷
  ۲۷,۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص آیرون پلاس IRON PLUS ویتاول 30 عددی
  حراج!

  %27

  قرص آیرون پلاس IRON PLUS ویتاول 30 عددی ۴۸,۰۰۰ تومان %۲۶.۶
  ۶,۵۴۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص آیرون مکس IronMax ویتاویوا 60 عددی
  حراج!

  %5

  قرص آیرون مکس IronMax ویتاویوا 60 عددی ۸۱,۰۰۰ تومان %۴.۷
  -۲۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص آیزن Eisen آپوویتال 40 عددی
  حراج!

  %20

  قرص آیزن Eisen آپوویتال 40 عددی ۸۵,۰۰۰ تومان %۲۰.۵
  ۱۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  قرص آیزن پلاس Eisen Plus یوروویتال 60 عددی
  حراج!

  %34

  قرص آیزن پلاس Eisen Plus یوروویتال 60 عددی ۱۰۵,۰۰۰ تومان %۳۴.۵
  ۱۶,۳۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.6

  از 5 رای

 • قرص پریناویت آیزن PERNAVIT Eisen آپوویتال 30 عددی
  حراج!

  %9

  قرص پریناویت آیزن PERNAVIT Eisen آپوویتال 30 عددی ۶۲,۰۰۰ تومان %۸.۸
  -۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 1 رای

 • قرص پیوسته رهش آهن و ویتامین ث Gentle Iron برونسون 30 عددی
  حراج!

  %20

  قرص پیوسته رهش آهن و ویتامین ث Gentle Iron برونسون 30 عددی ۵۹,۸۰۰ تومان %۲۰.۳
  ۶,۳۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص روکشدار آهن فومارات Iron Fumarate رزاویت 60 عددی
  حراج!

  %26

  قرص روکشدار آهن فومارات Iron Fumarate رزاویت 60 عددی ۹۵,۰۰۰ تومان %۲۵.۵
  ۷۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص روکشدار فرورال Feroral گلدن لایف 30 عددی
  حراج!

  %24

  قرص روکشدار فرورال Feroral گلدن لایف 30 عددی ۳۱,۰۰۰ تومان %۲۴
  ۵,۳۲۵ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • قرص روکشدار کواترید Quatrelode شایگان 30 عددی
  حراج!

  %21

  قرص روکشدار کواترید Quatrelode شایگان 30 عددی ۴۹,۰۰۰ تومان %۲۱.۲
  ۳۹,۳۱۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص فرفولیک Ferfolic الحاوی 100 عددی
  حراج!

  %14

  قرص فرفولیک Ferfolic الحاوی 100 عددی ۲۸,۰۰۰ تومان %۱۴.۴
  ۷,۷۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.0

  از 11 رای

 • قرص فروس سولفات Ferrous Sulfate راموفارمین 100 عددی
  حراج!

  %17

  قرص فروس سولفات Ferrous Sulfate راموفارمین 100 عددی ۱۸,۰۰۰ تومان %۱۷.۴
  ۴,۳۶۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص فروس فومارات Ferrous Fumarate الحاوی 100 عددی
  حراج!

  %13

  قرص فروس فومارات Ferrous Fumarate الحاوی 100 عددی ۲۶,۷۰۰ تومان %۱۲.۷
  ۸۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص فول باکس Folbox های هلث 30 عددی
  حراج!

  %12

  قرص فول باکس Folbox های هلث 30 عددی ۴۸,۷۰۰ تومان %۱۲.۴
  ۳۴,۳۴۵ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

آهن و فولیک اسید

مقایسه ( 0 مورد )