نمایش ۱ - ۴۸ کالا از ۱۵۸

 • اسپری موضعی سی ام CM Barij باریج اسانس 30ml
  حراج! اسپری موضعی سی ام CM Barij باریج اسانس 30ml ۲۲,۰۰۰ تومان ۱۷,۳۰۰ تومان %۲۱.۴
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • روغن بادام تلخ Bitter Almond مهدارو 60ml
  حراج! روغن بادام تلخ Bitter Almond مهدارو 60ml ۱۳,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰ تومان %۱۹.۲
  ۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • روغن بادام شیرین خوراکی Almond Oil مهدارو 60ml
  حراج! روغن بادام شیرین خوراکی Almond Oil مهدارو 60ml ۱۲,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان %۸.۳
  ۵۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • روغن زیتون طبی و دارویی Olive Oil مهدارو 60ml
  حراج! روغن زیتون طبی و دارویی Olive Oil مهدارو 60ml ۱۱,۶۰۰ تومان ۹,۸۰۰ تومان %۱۵.۵
  ۱۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • روغن سیاهدانه Black Seed Oil باریج اسانس 30ml
  حراج! روغن سیاهدانه Black Seed Oil باریج اسانس 30ml ۲۴,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان %۱۶.۷
  -۳۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • روغن کرچک خوراکی لاگزاریسین Laxaricin دینه 40g
  حراج! روغن کرچک خوراکی لاگزاریسین Laxaricin دینه 40g ۱۱,۵۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰ تومان %۸.۷
  ۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • روغن کنجد Sesame Oil مهدارو 60ml
  حراج! روغن کنجد Sesame Oil مهدارو 60ml ۱۰,۸۰۰ تومان ۸,۵۰۰ تومان %۲۱.۳
  -۲,۲۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • روغن گردو Walnut Oil باریج اسانس 30ml
  حراج! روغن گردو Walnut Oil باریج اسانس 30ml ۲۴,۰۰۰ تومان ۲۰,۵۰۰ تومان %۱۴.۶
  ۱۱,۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • روغن گلیسیرین Glycerin مهدارو 70ml
  حراج! روغن گلیسیرین Glycerin مهدارو 70ml ۱۲,۰۰۰ تومان ۹,۹۰۰ تومان %۱۷.۵
  -۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • روغن نارگیل Coconut Oil مهدارو 60ml
  حراج! روغن نارگیل Coconut Oil مهدارو 60ml ۱۲,۳۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان %۱۸.۷
  ۱۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساشه پسیلیوم موزی Psyllium ایران داروک 7 عددی
  حراج! ساشه پسیلیوم موزی Psyllium ایران داروک 7 عددی ۲۸,۰۰۰ تومان ۲۴,۵۰۰ تومان %۱۲.۵
  ۵,۸۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساشه روتارین Rutarin قائم دارو 10 عددی
  حراج! ساشه روتارین Rutarin قائم دارو 10 عددی ۱۸,۰۰۰ تومان ۱۶,۲۰۰ تومان %۱۰
  ۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساشه موسیلیوم پرتقالی Musylium ایران داروک 7 عددی
  حراج! ساشه موسیلیوم پرتقالی Musylium ایران داروک 7 عددی ۲۱,۶۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان %۲۱.۳
  -۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساشه موسیلیوم توت فرنگی Musylium ایران داروک 7 عددی
  حراج! ساشه موسیلیوم توت فرنگی Musylium ایران داروک 7 عددی ۲۱,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان %۴.۸
  -۶۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساشه موسیلیوم فورت پرتقالی Musylium Forte ایران داروک 7 عددی
  حراج! ساشه موسیلیوم فورت پرتقالی Musylium Forte ایران داروک 7 عددی ۲۷,۶۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان %۵.۸
  ۶,۷۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساشه موسیلیوم موزی Musylium ایران داروک 7 عددی
  حراج! ساشه موسیلیوم موزی Musylium ایران داروک 7 عددی ۲۰,۹۰۰ تومان ۱۸,۲۰۰ تومان %۱۲.۹
  -۵,۱۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سافت ژل سیبرجین Sibergin 2500 هلث اید 30 عددی
  حراج! سافت ژل سیبرجین Sibergin 2500 هلث اید 30 عددی ۶۹,۰۰۰ تومان ۶۶,۰۰۰ تومان %۴.۳
  -۶۱,۴۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت Bronchobarij برونکو باریج اسانس 120ml
  حراج! شربت Bronchobarij برونکو باریج اسانس 120ml ۲۲,۵۰۰ تومان ۱۷,۷۰۰ تومان %۲۱.۳
  -۴,۸۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت آیورا می Aivoramy اهورا دارو 120ml
  حراج! شربت آیورا می Aivoramy اهورا دارو 120ml ۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان %۱۵
  -۷,۳۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت اهورا اسلیپ کودکان Ahura Sleep اهورا دارو 60ml
  حراج! شربت اهورا اسلیپ کودکان Ahura Sleep اهورا دارو 60ml ۲۱,۲۰۰ تومان ۱۹,۲۰۰ تومان %۹.۴
  ۲,۶۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت ایموستیم Immustim گل دارو 60ml
  حراج! شربت ایموستیم Immustim گل دارو 60ml ۲۰,۱۰۰ تومان ۱۸,۲۰۰ تومان %۹.۵
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت باریویتال کودکان Barivital باریج اسانس 200ml
  حراج! شربت باریویتال کودکان Barivital باریج اسانس 200ml ۵۲,۳۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان %۱۵.۹
  ۳۰,۸۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت برون کلد Broncold هلث اید 200ml
  حراج! شربت برون کلد Broncold هلث اید 200ml ۲۶,۵۰۰ تومان ۱۹,۵۰۰ تومان %۲۶.۴
  ۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.8

  از 1 رای

 • شربت بهبود کیفیت خواب سانانیتوس Sananitos دراسانوی 130ml
  حراج! شربت بهبود کیفیت خواب سانانیتوس Sananitos دراسانوی 130ml ۱۰۹,۰۰۰ تومان ۹۹,۲۰۰ تومان
  ۱۰,۹۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت پروپولیس پلاس ProPolis Plus ساپلاس مدز 120ml
  حراج! شربت پروپولیس پلاس ProPolis Plus ساپلاس مدز 120ml ۵۳,۴۰۰ تومان ۴۸,۵۰۰ تومان %۹.۲
  -۶۸,۶۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت پلیوم Peliom بهشاد دارو 120ml
  حراج! شربت پلیوم Peliom بهشاد دارو 120ml ۳۵,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان %۸.۶
  -۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت پلیوم پلاس Peliom Plus بهشاد دارو 120ml
  حراج! شربت پلیوم پلاس Peliom Plus بهشاد دارو 120ml ۴۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰ تومان %۷.۵
  ۴۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت زوفا عسلی Honey Zoufa رازک 120ml
  حراج! شربت زوفا عسلی Honey Zoufa رازک 120ml ۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۸۰۰ تومان %۸.۸
  ۶,۴۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت سرفه پروسپان Prospan انگلهارد ۱۰۰ml
  حراج! شربت سرفه پروسپان Prospan انگلهارد ۱۰۰ml ۳۹,۶۰۰ تومان ۳۵,۹۰۰ تومان %۹.۳
  ۱۴۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت سنا گراف با طعم لیمو Sena-Graph ایران داروک 60ml
  حراج! شربت سنا گراف با طعم لیمو Sena-Graph ایران داروک 60ml ۱۷,۵۰۰ تومان ۱۵,۹۰۰ تومان %۹.۱
  ۴,۸۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت ضد سرفه آوی پکت Avipect دینه 120ml
  حراج! شربت ضد سرفه آوی پکت Avipect دینه 120ml ۱۵,۵۰۰ تومان ۱۲,۸۰۰ تومان %۱۷.۴
  -۲,۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت ضد سرفه کودکان پدی کاف Pedi Cough دینه 60ml
  حراج! شربت ضد سرفه کودکان پدی کاف Pedi Cough دینه 60ml ۱۸,۰۰۰ تومان ۱۶,۴۰۰ تومان %۸.۹
  -۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت عصاره اکیناسه Echinacea زردبند 120ml
  حراج! شربت عصاره اکیناسه Echinacea زردبند 120ml ۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۸۰۰ تومان %۸.۸
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت کاف استاپ Coughstop باریج اسانس 60ml
  حراج! شربت کاف استاپ Coughstop باریج اسانس 60ml ۱۶,۵۰۰ تومان ۱۴,۸۰۰ تومان %۱۰.۳
  -۱,۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت هانی تیم Honeythyme یاس دارو 120ml
  حراج! شربت هانی تیم Honeythyme یاس دارو 120ml ۱۸,۳۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان %۱۲.۶
  -۶,۷۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص آلگومد دی Algomed D بسته 60 عددی
  حراج! قرص آلگومد دی Algomed D بسته 60 عددی ۱۴۷,۰۰۰ تومان ۱۳۴,۰۰۰ تومان %۸.۸
  ۱۹,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص آلگومد فولیک Algomed Folic بسته 60 عددی
  حراج! قرص آلگومد فولیک Algomed Folic بسته 60 عددی ۱۴۱,۰۰۰ تومان ۱۲۱,۸۰۰ تومان %۱۳.۶
  ۱۲۴,۷۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص آلگومد کلسیم Algomed Calcium بسته 60 عددی
  حراج! قرص آلگومد کلسیم Algomed Calcium بسته 60 عددی ۱۵۷,۰۰۰ تومان ۱۳۷,۰۰۰ تومان %۱۲.۷
  ۱۹,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص اگنوگل Agnugol گل دارو 100 عددی
  حراج! قرص اگنوگل Agnugol گل دارو 100 عددی ۳۷,۰۰۰ تومان ۳۳,۶۰۰ تومان %۹.۲
  ۹,۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص ایموپرت Imupret بیونوریکا 50 عددی
  حراج! قرص ایموپرت Imupret بیونوریکا 50 عددی ۲۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰۹,۰۰۰ تومان %۹.۱
  -۶۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص پروستاتان Prostatan گل دارو 30 عددی
  حراج! قرص پروستاتان Prostatan گل دارو 30 عددی ۲۷,۰۰۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان %۱۱.۱
  ۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص تاپ لور Top Levure ویتارمونیل 30 عددی
  حراج! قرص تاپ لور Top Levure ویتارمونیل 30 عددی ۴۴,۰۰۰ تومان ۴۲,۰۰۰ تومان %۴.۵
  ۱۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص ترانکی وال Tranquival دینه 30 عددی
  حراج! قرص ترانکی وال Tranquival دینه 30 عددی ۱۲,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان %۸.۳
  ۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص جوشان آیورامی Aivoramy اهورا دارو 10 عددی
  حراج! قرص جوشان آیورامی Aivoramy اهورا دارو 10 عددی ۲۲,۰۰۰ تومان ۱۶,۸۰۰ تومان %۲۳.۶
  ۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص جینسنگ Ginseng شاری 30 عددی
  حراج! قرص جینسنگ Ginseng شاری 30 عددی ۲۶,۵۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان %۵.۷
  -۳,۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص جینکو + جینسنگ Ginkgo+Ginseng شاری 30 عددی
  حراج! قرص جینکو + جینسنگ Ginkgo+Ginseng شاری 30 عددی ۳۴,۵۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان %۱۳
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص جینکو تیدی Ginko T.D تولید دارو 100 عددی
  حراج! قرص جینکو تیدی Ginko T.D تولید دارو 100 عددی ۲۶,۵۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان %۵.۷
  -۳۸,۴۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص جینکوگل GINKOGOL گل دارو 30 عددی
  حراج! قرص جینکوگل GINKOGOL گل دارو 30 عددی ۳۷,۰۰۰ تومان ۳۳,۵۰۰ تومان %۹.۵
  ۱۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

دسته بندی انواع مختلف داروهای گیاهی و گیاهان دارویی

مقایسه ( 0 مورد )