نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۱۷۱

 • اسپری موضعی سی ام CM Barij باریج اسانس 30ml
  حراج! اسپری موضعی سی ام CM Barij باریج اسانس 30ml ۲۶,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان %۲۳.۱
  ۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • روغن بادام تلخ Bitter Almond مهدارو 60ml
  حراج! روغن بادام تلخ Bitter Almond مهدارو 60ml ۱۳,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰ تومان %۱۹.۲
  ۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • روغن بادام شیرین خوراکی Almond Oil مهدارو 60ml
  حراج! روغن بادام شیرین خوراکی Almond Oil مهدارو 60ml ۱۲,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان %۸.۳
  ۵۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • روغن خشخاش باریج Poppy Seed باریج اسانس 30ml
  حراج! روغن خشخاش باریج Poppy Seed باریج اسانس 30ml ۳۲,۰۰۰ تومان ۲۹,۵۰۰ تومان %۷.۸
  -۲۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • روغن زیتون طبی و دارویی Olive Oil مهدارو 60ml
  حراج! روغن زیتون طبی و دارویی Olive Oil مهدارو 60ml ۱۱,۶۰۰ تومان ۹,۰۰۰ تومان %۲۲.۴
  ۱۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • روغن کرچک خوراکی لاگزاریسین Laxaricin دینه 40g
  حراج! روغن کرچک خوراکی لاگزاریسین Laxaricin دینه 40g ۱۱,۵۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰ تومان %۸.۷
  ۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • روغن گلیسیرین Glycerin مهدارو 70ml
  حراج! روغن گلیسیرین Glycerin مهدارو 70ml ۱۰,۸۰۰ تومان ۹,۹۰۰ تومان %۸.۳
  -۱,۲۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • روغن نارگیل Coconut Oil مهدارو 60ml
  حراج! روغن نارگیل Coconut Oil مهدارو 60ml ۱۰,۱۰۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان %۵.۹
  -۲,۲۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساشه پسیلیوم موزی Psyllium ایران داروک 7 عددی
  حراج! ساشه پسیلیوم موزی Psyllium ایران داروک 7 عددی ۲۸,۰۰۰ تومان ۲۴,۵۰۰ تومان %۱۲.۵
  ۵,۸۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساشه روتارین Rutarin قائم دارو 10 عددی
  حراج! ساشه روتارین Rutarin قائم دارو 10 عددی ۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۸۰۰ تومان %۸.۸
  ۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساشه موسیلیوم پرتقالی Musylium ایران داروک 7 عددی
  حراج! ساشه موسیلیوم پرتقالی Musylium ایران داروک 7 عددی ۲۱,۶۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان %۲۱.۳
  -۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساشه موسیلیوم توت فرنگی Musylium ایران داروک 7 عددی
  حراج! ساشه موسیلیوم توت فرنگی Musylium ایران داروک 7 عددی ۲۱,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان %۴.۸
  -۶۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساشه موسیلیوم فورت پرتقالی Musylium Forte ایران داروک 7 عددی
  حراج! ساشه موسیلیوم فورت پرتقالی Musylium Forte ایران داروک 7 عددی ۲۷,۶۰۰ تومان ۲۱,۰۰۰ تومان %۲۳.۹
  ۶,۷۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساشه موسیلیوم موزی Musylium ایران داروک 7 عددی
  حراج! ساشه موسیلیوم موزی Musylium ایران داروک 7 عددی ۲۰,۹۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان %۱۳.۹
  -۵,۱۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سافت ژل سیبرجین Sibergin 2500 هلث اید 30 عددی
  حراج! سافت ژل سیبرجین Sibergin 2500 هلث اید 30 عددی ۶۹,۰۰۰ تومان ۶۱,۵۰۰ تومان %۱۰.۹
  -۶۱,۴۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت Bronchobarij برونکو باریج اسانس 120ml
  حراج! شربت Bronchobarij برونکو باریج اسانس 120ml ۲۷,۰۰۰ تومان ۲۱,۰۰۰ تومان %۲۲.۲
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت آلوئه ورا Aloe Vera باریج اسانس 120ml
  حراج! شربت آلوئه ورا Aloe Vera باریج اسانس 120ml ۲۸,۰۰۰ تومان ۲۳,۰۰۰ تومان %۱۷.۹
  ۶,۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت آنتی رفلاکس-بی Anti Reflux-B باریج اسانس 120ml
  حراج! شربت آنتی رفلاکس-بی Anti Reflux-B باریج اسانس 120ml ۲۹,۰۰۰ تومان ۲۳,۰۰۰ تومان %۲۰.۷
  ۸,۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت آی ویلین Ivylin لاگاپ 100ml
  حراج! شربت آی ویلین Ivylin لاگاپ 100ml ۲۷,۳۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان %۱۷.۶
  ۳۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت آیورا می Aivoramy اهورا دارو 60ml
  حراج! شربت آیورا می Aivoramy اهورا دارو 60ml ۱۲,۵۰۰ تومان ۱۰,۷۰۰ تومان %۱۴.۴
  -۱,۶۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت اکسپکتورانت و ضد سرفه تیمکس Thymex ایران داروک 140ml
  حراج! شربت اکسپکتورانت و ضد سرفه تیمکس Thymex ایران داروک 140ml ۲۱,۰۰۰ تومان ۱۹,۸۰۰ تومان %۵.۷
  -۱۹,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت اهورا اسلیپ کودکان Ahura Sleep اهورا دارو 60ml
  حراج! شربت اهورا اسلیپ کودکان Ahura Sleep اهورا دارو 60ml ۲۱,۲۰۰ تومان ۱۹,۲۰۰ تومان %۹.۴
  ۲,۶۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت ایموستیم Immustim گل دارو 60ml
  حراج! شربت ایموستیم Immustim گل دارو 60ml ۲۸,۰۰۰ تومان ۲۵,۸۰۰ تومان %۷.۹
  ۷,۹۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت باریویتال کودکان Barivital باریویتال 200ml
  حراج! شربت باریویتال کودکان Barivital باریویتال 200ml ۵۲,۳۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان %۱۵.۹
  ۳۰,۸۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

دسته بندی انواع مختلف داروهای گیاهی و گیاهان دارویی

مقایسه ( 0 مورد )