نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۷۹

 • پماد آلفا ALPHA رژولاین 30g
  حراج!

  %7

  پماد آلفا ALPHA رژولاین 30g ۲۷,۰۰۰ تومان %۶.۹
  -۱۰,۶۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.3

  از 3 رای

 • پماد ابوخلساء هانی درم HONEY DERM سلفچگان 30g
  حراج!

  %11

  پماد ابوخلساء هانی درم HONEY DERM سلفچگان 30g ۴۲,۰۰۰ تومان %۱۰.۶
  -۸,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد بیزالن Bisalen نوتک فار 30g
  حراج!

  %11

  پماد بیزالن Bisalen نوتک فار 30g ۳۲,۰۰۰ تومان %۱۰.۶
  ۷,۸۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد رزماری Rosemary گل دارو 30g
  حراج!

  %5

  پماد رزماری Rosemary گل دارو 30g ۳۸,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد رکوبیزول Recubizul نوتک فار 20g
  حراج!

  %6

  پماد رکوبیزول Recubizul نوتک فار 20g ۲۹,۵۰۰ تومان %۵.۸
  -۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد رهامین RAHAMIN رها 30g
  حراج!

  %13

  پماد رهامین RAHAMIN رها 30g ۲۷,۰۰۰ تومان %۱۲.۹
  ۸,۲۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • پماد زخم بستر بدسر BEDSER کیمیاگر طوس 45g
  حراج!

  %8

  پماد زخم بستر بدسر BEDSER کیمیاگر طوس 45g ۴۴,۴۰۰ تومان %۷.۵
  ۱۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد زراوند درماهیل DERMA HEAL سلفچگان 30g
  حراج!

  %12

  پماد زراوند درماهیل DERMA HEAL سلفچگان 30g ۵۳,۰۰۰ تومان %۱۱.۷
  ۱۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد زنجبیل ZANJEBIL سلفچگان 30g
  حراج!

  %9

  پماد زنجبیل ZANJEBIL سلفچگان 30g ۴۰,۸۰۰ تومان %۹.۳
  -۱۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد سوختگی Burn ولی 30g
  حراج!

  %8

  پماد سوختگی Burn ولی 30g ۳۷,۰۰۰ تومان %۷.۵
  ۱۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد سوختگی ادیب درم Adib Derm Burn ادیب اکسیر 25g
  حراج!

  %9

  پماد سوختگی ادیب درم Adib Derm Burn ادیب اکسیر 25g ۲۲,۴۰۰ تومان %۸.۶
  -۱۳,۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد سوختگی اکبر 1 30g
  حراج!

  %8

  پماد سوختگی اکبر 1 30g ۵۰,۵۰۰ تومان %۸.۲
  ۴۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد ضد التهاب کالاندولا Calendula دینه
  حراج!

  %7

  پماد ضد التهاب کالاندولا Calendula دینه ۲۰,۸۰۰ تومان %۵.۵
  ۲۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.0

  از 4 رای

 • پماد ضد درد دیموپین DAYMOPAIN دیموند 30g
  حراج!

  %5

  پماد ضد درد دیموپین DAYMOPAIN دیموند 30g ۴۲,۷۰۰ تومان %۵.۱
  ۳۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد کاپسیان Capsian گل دارو 30g
  حراج!

  %10

  پماد کاپسیان Capsian گل دارو 30g ۳۰,۵۰۰ تومان %۱۰.۳
  ۱۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد کالندوفیکس Calendofix اهورا دارو 15g
  حراج!

  %9

  پماد کالندوفیکس Calendofix اهورا دارو 15g ۱۲,۸۰۰ تومان %۸.۶
  ۱,۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 1 رای

 • پماد مقعدی ام جی باریج MG Barij باریج اسانس 20g
  حراج!

  %22

  پماد مقعدی ام جی باریج MG Barij باریج اسانس 20g ۴۷,۰۰۰ تومان %۲۱.۷
  ۱۲,۲۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد مقعدی رکتول Rectol خرمان 20g
  حراج!

  %13

  پماد مقعدی رکتول Rectol خرمان 20g ۳۹,۰۰۰ تومان %۱۳.۳
  ۱۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.3

  از 3 رای

 • پماد موضعی دلتا برن Delta Burn دلتا دارو
 • پماد موضعی ریکاو RECOVE توسن دارو 25g
  حراج!

  %6

  پماد موضعی ریکاو RECOVE توسن دارو 25g ۲۶,۰۰۰ تومان %۶.۵
  -۱,۲۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد موضعی قروح Ghoruh نیو درم دارو درمان
  حراج!

  %16

  پماد موضعی قروح Ghoruh نیو درم دارو درمان ۳۱,۰۰۰ تومان %۱۶

  0.0

  از 0 رای

 • پماد ویتامین آ + د Vitamin A + D بهوزان 30g
  حراج!

  %17

  پماد ویتامین آ + د Vitamin A + D بهوزان 30g ۷,۵۰۰ تومان %۱۶.۷
  -۵۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد ویتامین آ + د Vitamin A + D سبحان دارو 30g
  حراج!

  %17

  پماد ویتامین آ + د Vitamin A + D سبحان دارو 30g ۷,۵۰۰ تومان %۱۶.۷
  -۵۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد ویتامین آ + د Vitamin A + D مینو 30g
  حراج!

  %17

  پماد ویتامین آ + د Vitamin A + D مینو 30g ۷,۵۰۰ تومان %۱۶.۷
  -۵۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

دسته بندی پمادهای موضعی پوستی شامل پمادهای کاهش درد مفاصل

مقایسه ( 0 مورد )