نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۷۹

 • پماد ابوخلساء هانی درم HONEY DERM سلفچگان 30g
  حراج!

  %11

  پماد ابوخلساء هانی درم HONEY DERM سلفچگان 30g ۴۲,۰۰۰ تومان %۱۰.۶
  -۸,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد بیزالن Bisalen نوتک فار 30g
  حراج!

  %11

  پماد بیزالن Bisalen نوتک فار 30g ۳۲,۰۰۰ تومان %۱۰.۶
  ۷,۸۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد رزماری Rosemary گل دارو 30g
  حراج!

  %15

  پماد رزماری Rosemary گل دارو 30g ۵۱,۰۰۰ تومان %۱۵
  ۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد رکوبیزول Recubizul نوتک فار 20g
  حراج!

  %6

  پماد رکوبیزول Recubizul نوتک فار 20g ۲۹,۵۰۰ تومان %۵.۸
  -۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد رهامین RAHAMIN رها 30g
  حراج!

  %11

  پماد رهامین RAHAMIN رها 30g ۴۰,۰۰۰ تومان %۱۱.۱
  ۱۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • پماد زخم بستر بدسر BEDSER کیمیاگر طوس 45g
  حراج!

  %8

  پماد زخم بستر بدسر BEDSER کیمیاگر طوس 45g ۴۴,۴۰۰ تومان %۷.۵
  ۱۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد زراوند درماهیل DERMA HEAL سلفچگان 30g
  حراج!

  %12

  پماد زراوند درماهیل DERMA HEAL سلفچگان 30g ۵۳,۰۰۰ تومان %۱۱.۷
  ۱۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد زنجبیل ZANJEBIL سلفچگان 30g
  حراج!

  %9

  پماد زنجبیل ZANJEBIL سلفچگان 30g ۴۰,۸۰۰ تومان %۹.۳
  -۱۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد سوختگی Burn ولی 30g
  حراج!

  %8

  پماد سوختگی Burn ولی 30g ۳۷,۰۰۰ تومان %۷.۵
  ۱۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد سوختگی اکبر 1 30g
  حراج!

  %10

  پماد سوختگی اکبر 1 30g ۶۳,۰۰۰ تومان %۱۰
  ۱,۲۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد کاپسیان Capsian گل دارو 30g
  حراج!

  %10

  پماد کاپسیان Capsian گل دارو 30g ۳۰,۵۰۰ تومان %۱۰.۳
  ۱۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد مقعدی ام جی باریج MG Barij باریج اسانس 20g
  حراج!

  %22

  پماد مقعدی ام جی باریج MG Barij باریج اسانس 20g ۴۷,۰۰۰ تومان %۲۱.۷
  ۱۲,۲۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد مقعدی رکتول Rectol خرمان 20g
  حراج!

  %19

  پماد مقعدی رکتول Rectol خرمان 20g ۵۱,۰۰۰ تومان %۱۹
  ۱۸,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.3

  از 3 رای

 • پماد موضعی دلتا برن Delta Burn دلتا دارو
 • پماد موضعی ریکاو RECOVE توسن دارو 25g
  حراج!

  %6

  پماد موضعی ریکاو RECOVE توسن دارو 25g ۳۱,۰۰۰ تومان %۶.۱
  ۵,۲۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد موضعی قروح Ghoruh نیو درم دارو درمان
  حراج!

  %16

  پماد موضعی قروح Ghoruh نیو درم دارو درمان ۳۱,۰۰۰ تومان %۱۶

  0.0

  از 0 رای

 • پماد ویتامین آ + د P.A+D رها 30g
  پماد ویتامین آ + د P.A+D رها 30g ۱۱,۹۰۰ تومان
  -۱۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد ویتامین آ + د Vitamin A + D بهوزان 30g
  پماد ویتامین آ + د Vitamin A + D بهوزان 30g ۱۲,۰۰۰ تومان
  ۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد ویتامین آ + د Vitamin A + D سبحان دارو 30g
  پماد ویتامین آ + د Vitamin A + D سبحان دارو 30g ۱۲,۰۰۰ تومان
  ۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد ویتامین آ + د Vitamin A + D ناژو 30g
  پماد ویتامین آ + د Vitamin A + D ناژو 30g ۱۱,۹۰۰ تومان
  ۲,۹۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • رولان منتونیکا هربال آیس Mentonica 2 لافارر 100ml
  حراج!

  %5

  رولان منتونیکا هربال آیس Mentonica 2 لافارر 100ml ۱۵۸,۷۰۰ تومان %۵.۴
  ۶۲,۹۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ژل آرومیکس Aromix باریج اسانس 75g
  حراج!

  %20

  ژل آرومیکس Aromix باریج اسانس 75g ۴۳,۰۰۰ تومان %۲۰.۴
  ۲۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ژل استراتادرم Strataderm استرات فارما
  حراج!

  %1

  ژل استراتادرم Strataderm استرات فارما ۵۱۳,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • ژل پانسمان استراتامد Stratamed استرات فارما
  حراج!

  %1

  ژل پانسمان استراتامد Stratamed استرات فارما ۴۴۵,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

دسته بندی پمادهای موضعی پوستی شامل پمادهای کاهش درد مفاصل

مقایسه ( 0 مورد )