نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۱۰۶

 • سافت ژل فروسیس Ferosis ویوا تیون 30 عددی
  حراج!

  %13

  سافت ژل فروسیس Ferosis ویوا تیون 30 عددی ۷۵,۳۰۰ تومان %۱۳.۴
  ۱۱,۵۷۲ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سوسپانسیون لیپیفر Lipiferr کیمیا کالای رازی 120ml
  حراج!

  %17

  سوسپانسیون لیپیفر Lipiferr کیمیا کالای رازی 120ml ۷۹,۰۰۰ تومان %۱۶.۸
  ۱۸,۶۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 1 رای

 • شربت آهن Iron Syrup سندروس 200ml
  حراج!

  %4

  شربت آهن Iron Syrup سندروس 200ml ۴۴,۲۰۰ تومان %۳.۹
  ۱۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت آهن آیروتاو Irotav گویا فارمد آریا 200ml
  حراج!

  %11

  شربت آهن آیروتاو Irotav گویا فارمد آریا 200ml ۵۱,۰۰۰ تومان %۱۱.۵
  ۲,۰۱۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت سیموگلوبین Simoglobin سیمرغ دارو 240ml
  حراج!

  %6

  شربت سیموگلوبین Simoglobin سیمرغ دارو 240ml ۴۸,۰۰۰ تومان %۵.۷
  -۹,۱۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت فربولین FERBOLIN شهردارو 60ml
  حراج!

  %10

  شربت فربولین FERBOLIN شهردارو 60ml ۱۳,۷۰۰ تومان %۱۰.۵
  ۷,۶۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شربت فروایفکت پلاس Ferroeffect plus تریتا داروی آرتا 120ml
  حراج!

  %12

  شربت فروایفکت پلاس Ferroeffect plus تریتا داروی آرتا 120ml ۶۸,۰۰۰ تومان %۱۲.۱
  ۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  شربت فروگلوبین Feroglobin B12 ویتابیوتیکس 200ml
  حراج!

  %26

  شربت فروگلوبین Feroglobin B12 ویتابیوتیکس 200ml ۵۵,۰۰۰ تومان %۲۵.۷
  ۱۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.7

  از 14 رای

 • قرص آمی فر-اس Amifer-S امی ویتال 100 عددی
  حراج!

  %22

  قرص آمی فر-اس Amifer-S امی ویتال 100 عددی ۱۲,۷۰۰ تومان %۲۲.۱
  ۴,۷۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص آیرون پلاس +IRON ساپلکس 60 عددی
  حراج!

  %7

  قرص آیرون پلاس +IRON ساپلکس 60 عددی ۶۱,۲۰۰ تومان %۷.۳
  ۲۷,۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص آیرون پلاس IRON PLUS ویتاول 30 عددی
  حراج!

  %50

  قرص آیرون پلاس IRON PLUS ویتاول 30 عددی ۳۳,۰۰۰ تومان %۴۹.۵
  ۶,۵۴۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص آیرون مکس IronMax ویتاویوا 60 عددی
  حراج!

  %5

  قرص آیرون مکس IronMax ویتاویوا 60 عددی ۸۱,۰۰۰ تومان %۴.۷
  -۲۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص آیزن Eisen آپوویتال 40 عددی
  حراج!

  %18

  قرص آیزن Eisen آپوویتال 40 عددی ۷۹,۰۰۰ تومان %۱۷.۶
  ۲۵,۹۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  قرص آیزن پلاس Eisen Plus یوروویتال 60 عددی
  حراج!

  %33

  قرص آیزن پلاس Eisen Plus یوروویتال 60 عددی ۱۰۸,۰۰۰ تومان %۳۲.۶
  ۱۶,۳۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.6

  از 5 رای

 • قرص پریناویت آیزن PERNAVIT Eisen آپوویتال 30 عددی
  حراج!

  %9

  قرص پریناویت آیزن PERNAVIT Eisen آپوویتال 30 عددی ۶۲,۰۰۰ تومان %۸.۸
  -۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 1 رای

 • قرص روفولیک پلاس رگولار RevoFolic Plus Regular عبیدی 30 عددی
  حراج!

  %10

  قرص روفولیک پلاس رگولار RevoFolic Plus Regular عبیدی 30 عددی ۴۱,۰۰۰ تومان %۱۰.۴
  -۴۹,۱۲۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص روفولیک پلاس مکس RevoFolic Plus Max عبیدی 30 عددی
  حراج!

  %10

  قرص روفولیک پلاس مکس RevoFolic Plus Max عبیدی 30 عددی ۶۵,۰۰۰ تومان %۹.۷
  ۶۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص روکشدار آهن فومارات Iron Fumarate رزاویت 60 عددی
  حراج!

  %26

  قرص روکشدار آهن فومارات Iron Fumarate رزاویت 60 عددی ۹۵,۰۰۰ تومان %۲۵.۵
  ۷۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص روکشدار فرورال Feroral گلدن لایف 30 عددی
  حراج!

  %29

  قرص روکشدار فرورال Feroral گلدن لایف 30 عددی ۲۹,۰۰۰ تومان %۲۸.۹
  ۵,۳۲۵ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص روکشدار کواترید Quatrelode شایگان 30 عددی
  حراج!

  %21

  قرص روکشدار کواترید Quatrelode شایگان 30 عددی ۴۹,۰۰۰ تومان %۲۱.۲
  ۳۹,۳۱۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص روکشدار مکسوفر پلاس Maxofer Plus ویرالیان گروه 30 عددی
  حراج!

  %12

  قرص روکشدار مکسوفر پلاس Maxofer Plus ویرالیان گروه 30 عددی ۹۵,۰۰۰ تومان %۱۲
  -۳,۸۸۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص فرفولیک Ferfolic الحاوی 100 عددی
  حراج!

  %10

  قرص فرفولیک Ferfolic الحاوی 100 عددی ۲۹,۵۰۰ تومان %۹.۸
  ۷,۷۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.0

  از 11 رای

 • قرص فرکو پلاس Ferco PLUS ویوا تیون 30 عددی
  حراج!

  %8

  قرص فرکو پلاس Ferco PLUS ویوا تیون 30 عددی ۷۲,۰۰۰ تومان %۷.۷
  ۴,۳۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص فروتب FERROTAB شهردارو 100 عددی
  حراج!

  %14

  قرص فروتب FERROTAB شهردارو 100 عددی ۱۴,۰۰۰ تومان %۱۴.۴
  -۵۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

آهن و فولیک اسید

مقایسه ( 0 مورد )