نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۲۵

 • پودر انترامیل دیابتی Entera Meal Diabetic کارن 400g
  حراج!

  %2

  پودر انترامیل دیابتی Entera Meal Diabetic کارن 400g ۱۲۳,۰۰۰ تومان
  ۴۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساشه شیرین کننده مصنوعی سوکرالوز Sweetener تسلا 100 عددی
  حراج!

  %11

  ساشه شیرین کننده مصنوعی سوکرالوز Sweetener تسلا 100 عددی ۳۹,۰۰۰ تومان %۱۱
  ۷,۸۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص اولترا کروم Ultra Chromium ویتابیوتیکس 60 عددی
  حراج!

  %12

  قرص اولترا کروم Ultra Chromium ویتابیوتیکس 60 عددی ۹۹,۰۰۰ تومان %۱۲.۲
  ۶۹ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص دیابگلد DiabeGold شهاب درمان 45 عددی
  حراج!

  %11

  قرص دیابگلد DiabeGold شهاب درمان 45 عددی ۱۳۱,۰۰۰ تومان %۱۱
  ۲۴,۱۵۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص شیرین کننده مصنوعی سوکرالوز Sweetener تسلا 100 عددی
  حراج!

  %9

  قرص شیرین کننده مصنوعی سوکرالوز Sweetener تسلا 100 عددی ۳۸,۰۰۰ تومان %۹.۳
  -۱,۹۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص کیتوزان Chitosan 500mg کارن ۹۰ عددی
  حراج!

  %7

  قرص کیتوزان Chitosan 500mg کارن ۹۰ عددی ۱۸۸,۰۰۰ تومان %۷.۴
  ۵۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص گالگا Galega دینه 30 عددی
  قرص گالگا Galega دینه 30 عددی ۱۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۲۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • قرص گلوکورکس بی Glocorex-B باریج اسانس 30 عددی
  حراج!

  %17

  قرص گلوکورکس بی Glocorex-B باریج اسانس 30 عددی ۴۴,۰۰۰ تومان %۱۷
  ۳۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص گلوکوهرب باریج Glucoherb 468 باریج اسانس 45 عددی
  حراج!

  %13

  قرص گلوکوهرب باریج Glucoherb 468 باریج اسانس 45 عددی ۴۸,۰۰۰ تومان %۱۲.۷
  ۱۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص ماکسیکر ایکس Maxi Care-X گلدن لایف 30 عددی
  حراج!

  %17

  قرص ماکسیکر ایکس Maxi Care-X گلدن لایف 30 عددی ۴۸,۰۰۰ تومان %۱۷.۲
  ۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • کپسول بایودایاب BioDiab تک ژن فارما 30 عددی
  حراج!

  %15

  کپسول بایودایاب BioDiab تک ژن فارما 30 عددی ۷۹,۰۰۰ تومان %۱۵.۱
  ۲۸,۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • کپسول شوگرهیل SUGARHEAL سمانیک 60 عددی
  حراج!

  %29

  کپسول شوگرهیل SUGARHEAL سمانیک 60 عددی ۸۴,۷۰۰ تومان %۲۸.۸
  ۲۶,۶۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • کپسول فنگریکس FENUGREEX ادیب اکسیر 60 عددی
  حراج!

  %8

  کپسول فنگریکس FENUGREEX ادیب اکسیر 60 عددی ۴۸,۰۰۰ تومان %۷.۷
  ۷,۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • کپسول مولتی ویتامین دیابتیک Diabetics دانا 30 عددی
  حراج!

  %12

  کپسول مولتی ویتامین دیابتیک Diabetics دانا 30 عددی ۶۸,۰۰۰ تومان %۱۲.۱
  ۲,۴۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 1 رای

 • کپسول نوروتک Neurotec اروند فارمد 60 عددی
  حراج!

  %15

  کپسول نوروتک Neurotec اروند فارمد 60 عددی ۷۰,۰۰۰ تومان %۱۴.۶
  ۳۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • قرص دیالول Dialevel والمارک 60 عددی
 • قرص سینامون 15 Cinnamon شاری 30 عددی
 • کپسول آنتی دیا AntyDia اچ تی اس 30 عددی
 • کپسول رونسول RUNSUL قائم دارو 30 عددی

مکمل دیابت و کنترل قند خون

مقایسه ( 0 مورد )