نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۷۹

 • پماد آلفا ALPHA رژولاین 30g
  پماد آلفا ALPHA رژولاین 30g ۴۰,۰۰۰ تومان
  ۱۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.3

  از 3 رای

 • پماد رهامین RAHAMIN رها 30g
  حراج!

  %11

  پماد رهامین RAHAMIN رها 30g ۴۰,۰۰۰ تومان %۱۱.۱
  ۱۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • پماد زراوند درماهیل DERMA HEAL سلفچگان 30g
  حراج!

  %12

  پماد زراوند درماهیل DERMA HEAL سلفچگان 30g ۵۳,۰۰۰ تومان %۱۱.۷
  ۱۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد سوختگی Burn ولی 30g
  حراج!

  %8

  پماد سوختگی Burn ولی 30g ۳۷,۰۰۰ تومان %۷.۵
  ۱۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد سوختگی ادیب درم Adib Derm Burn ادیب اکسیر 25g
  حراج!

  %12

  پماد سوختگی ادیب درم Adib Derm Burn ادیب اکسیر 25g ۳۰,۰۰۰ تومان %۱۱.۸
  ۹,۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد سوختگی اکبر 1 30g
  حراج!

  %10

  پماد سوختگی اکبر 1 30g ۶۳,۰۰۰ تومان %۱۰
  ۱,۲۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد موضعی دلتا برن Delta Burn دلتا دارو
 • پماد موضعی ریکاو RECOVE توسن دارو 25g
  حراج!

  %6

  پماد موضعی ریکاو RECOVE توسن دارو 25g ۳۱,۰۰۰ تومان %۶.۱
  ۵,۲۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد موضعی قروح Ghoruh نیو درم دارو درمان
  حراج!

  %16

  پماد موضعی قروح Ghoruh نیو درم دارو درمان ۳۱,۰۰۰ تومان %۱۶

  0.0

  از 0 رای

 • پماد ویتامین آ + د P.A+D رها 30g
  پماد ویتامین آ + د P.A+D رها 30g ۱۱,۹۰۰ تومان
  -۱۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد ویتامین آ + د Vitamin A + D تولید دارو 30g
  پماد ویتامین آ + د Vitamin A + D تولید دارو 30g ۱۲,۰۰۰ تومان
  ۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد ویتامین آ + د Vitamin A + D سبحان دارو 30g
  پماد ویتامین آ + د Vitamin A + D سبحان دارو 30g ۱۱,۹۰۰ تومان
  -۱۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد ویتامین آ + د Vitamin A + D مینو 30g
  پماد ویتامین آ + د Vitamin A + D مینو 30g ۱۱,۹۰۰ تومان
  -۱۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد ویتامین آ + د Vitamin A + D ناژو 30g
  پماد ویتامین آ + د Vitamin A + D ناژو 30g ۱۱,۹۰۰ تومان
  ۲,۹۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • رولان منتونیکا هربال آیس Mentonica 2 لافارر 100ml
  حراج!

  %5

  رولان منتونیکا هربال آیس Mentonica 2 لافارر 100ml ۱۵۸,۷۰۰ تومان %۵.۴
  ۶۲,۹۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ژل آرومیکس Aromix باریج اسانس 75g
  حراج!

  %6

  ژل آرومیکس Aromix باریج اسانس 75g ۵۰,۷۰۰ تومان %۶.۱
  ۲۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ژل استراتادرم Strataderm استرات فارما
  حراج!

  %1

  ژل استراتادرم Strataderm استرات فارما ۵۱۳,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • ژل پانسمان استراتامد Stratamed استرات فارما
  حراج!

  %1

  ژل پانسمان استراتامد Stratamed استرات فارما ۴۴۵,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ژل پدی لایه بردار و ضد ترک پا PEDI لافارر 60ml
  حراج!

  %4

  ژل پدی لایه بردار و ضد ترک پا PEDI لافارر 60ml ۱۲۸,۰۰۰ تومان %۴.۳
  ۴۹,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 1 رای

 • ژل خنک کننده بدن ICE GEL پین رست 100g
  حراج!

  %3

  ژل خنک کننده بدن ICE GEL پین رست 100g ۵۱,۷۰۰ تومان %۲.۹
  -۱۷,۱۶۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ژل خنک کننده مینرال آیس Mineral Ice بی ام اس
  حراج!

  %20

  ژل خنک کننده مینرال آیس Mineral Ice بی ام اس ۴۹,۹۰۰ تومان
  ۵,۹۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 2 رای

 • ژل ضد ویروس گیاهی ملیسان Melissan گل دارو
  حراج!

  %6

  ژل ضد ویروس گیاهی ملیسان Melissan گل دارو ۱۷,۸۰۰ تومان %۶.۳

  0.0

  از 0 رای

 • ژل کنتراکتیوبکس Contractubex مرز
  ژل کنتراکتیوبکس Contractubex مرز ۲۴۹,۳۰۰ تومان
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.0

  از 3 رای

 • ژل منتونیکا هربال آیس Mentonica 1 لافارر 60ml
  حراج!

  %16

  ژل منتونیکا هربال آیس Mentonica 1 لافارر 60ml ۱۲۳,۰۰۰ تومان %۱۶.۲
  ۵۴,۱۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

دسته بندی پمادهای موضعی پوستی شامل پمادهای کاهش درد مفاصل

مقایسه ( 0 مورد )