نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۷۰

 • پماد آلفا ALPHA رژولاین 30g
  حراج!

  %7

  پماد آلفا ALPHA رژولاین 30g ۲۷,۰۰۰ تومان %۶.۹
  -۱۰,۶۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.3

  از 3 رای

 • پماد بیزالن Bisalen نوتک فار 30g
  حراج!

  %11

  پماد بیزالن Bisalen نوتک فار 30g ۳۲,۰۰۰ تومان %۱۰.۶
  ۷,۸۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد رزماری Rosemary گل دارو 30g
  حراج!

  %5

  پماد رزماری Rosemary گل دارو 30g ۳۸,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد رکوبیزول Recubizul نوتک فار 20g
  حراج!

  %6

  پماد رکوبیزول Recubizul نوتک فار 20g ۲۹,۵۰۰ تومان %۵.۸
  -۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد رهامین RAHAMIN رها 30g
  حراج!

  %13

  پماد رهامین RAHAMIN رها 30g ۲۷,۰۰۰ تومان %۱۲.۹
  ۸,۲۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • پماد سوختگی Burn ولی 30g
  حراج!

  %8

  پماد سوختگی Burn ولی 30g ۳۷,۰۰۰ تومان %۷.۵
  ۱۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد سوختگی ادیب درم Adib Derm Burn ادیب اکسیر 25g
  حراج!

  %9

  پماد سوختگی ادیب درم Adib Derm Burn ادیب اکسیر 25g ۲۲,۴۰۰ تومان %۸.۶
  -۱۳,۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد سوختگی اکبر 1 30g
  حراج!

  %8

  پماد سوختگی اکبر 1 30g ۵۰,۵۰۰ تومان %۸.۲
  ۴۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد ضد التهاب کالاندولا Calendula دینه
  حراج!

  %7

  پماد ضد التهاب کالاندولا Calendula دینه ۲۰,۸۰۰ تومان %۵.۵
  ۲۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.0

  از 4 رای

 • پماد کاپسیان Capsian گل دارو 30g
  حراج!

  %10

  پماد کاپسیان Capsian گل دارو 30g ۳۰,۵۰۰ تومان %۱۰.۳
  ۱۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد کالندوفیکس Calendofix اهورا دارو 15g
  حراج!

  %9

  پماد کالندوفیکس Calendofix اهورا دارو 15g ۱۲,۸۰۰ تومان %۸.۶
  ۱,۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 1 رای

 • پماد مقعدی ام جی باریج MG Barij باریج اسانس 20g
  حراج!

  %22

  پماد مقعدی ام جی باریج MG Barij باریج اسانس 20g ۴۷,۰۰۰ تومان %۲۱.۷
  ۱۲,۲۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد مقعدی رکتول Rectol خرمان 20g
  حراج!

  %13

  پماد مقعدی رکتول Rectol خرمان 20g ۳۹,۰۰۰ تومان %۱۳.۳
  ۱۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.3

  از 3 رای

 • پماد موضعی دلتا برن Delta Burn دلتا دارو
 • پماد موضعی ریکاو RECOVE توسن دارو 25g
  حراج!

  %6

  پماد موضعی ریکاو RECOVE توسن دارو 25g ۲۶,۰۰۰ تومان %۶.۵
  -۱,۲۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پماد موضعی قروح Ghoruh نیو درم دارو درمان
  حراج!

  %16

  پماد موضعی قروح Ghoruh نیو درم دارو درمان ۳۱,۰۰۰ تومان %۱۶

  0.0

  از 0 رای

 • خمیر دندان درد دنتول Dentol خرمان 15g
  حراج!

  %9

  خمیر دندان درد دنتول Dentol خرمان 15g ۱۴,۵۰۰ تومان %۹.۴
  ۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 1 رای

 • ژل استراتادرم Strataderm استرات فارما
  حراج!

  %1

  ژل استراتادرم Strataderm استرات فارما ۵۱۳,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • ژل پانسمان استراتامد Stratamed استرات فارما
  حراج!

  %1

  ژل پانسمان استراتامد Stratamed استرات فارما ۶۰۵,۰۰۰ تومان %۰.۸

  0.0

  از 0 رای

 • ژل پدی لایه بردار و ضد ترک پا PEDI لافارر 60ml
  حراج!

  %21

  ژل پدی لایه بردار و ضد ترک پا PEDI لافارر 60ml ۶۷,۰۰۰ تومان %۲۱
  ۲۴,۹۵۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 1 رای

 • ژل خنک کننده مینرال آیس Mineral Ice بی ام اس
  حراج!

  %20

  ژل خنک کننده مینرال آیس Mineral Ice بی ام اس ۳۴,۰۰۰ تومان %۱۵
  ۵,۹۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 2 رای

 • ژل رولان منتونیکا هربال آیس Mentonica 2 لافارر 100ml
  حراج!

  %4

  ژل رولان منتونیکا هربال آیس Mentonica 2 لافارر 100ml ۱۰۱,۰۰۰ تومان %۳.۷
  ۲۹,۹۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ژل رومالایا Rumalaya هیمالیا 30g
  حراج!

  %14

  ژل رومالایا Rumalaya هیمالیا 30g ۳۱,۰۰۰ تومان %۱۳.۹
  -۲۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ژل ضد جوش و آکنه آکدین Acdin دینه 15g
  حراج!

  %8

  ژل ضد جوش و آکنه آکدین Acdin دینه 15g ۱۳,۸۰۰ تومان
  ۸,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.7

  از 3 رای

دسته بندی پمادهای موضعی پوستی شامل پمادهای کاهش درد مفاصل

مقایسه ( 0 مورد )